top of page

Ceník služeb (ceny jsou platné od 07.03.2024 v českých korunách a ke koruně/Euro v přepočtu měsíčním kurzem ČNB).

 

Veškeré služby jsou placeny na základě vystavení daňového dokladu, vystaveného „Poskytovatelem“ od 07.03.2024 v plné výši a to před podáním žádosti Finančnímu úřadu či jiné instituci v Rakousku, nebo do jiné země EU. 5% provize u některých služeb, platba a výše plnění jsou obsahem „Smlouvy o poskytování služeb“ uzavřené se zákazníkem.

 

 

Služby prováděné v Rakousku:

 

 

 •  Konzultace – od 495,- Kč  do  910,-Kč dle náročnosti informací a po domluvě (+ poštovné, event. telefonát do EU země), následně každá další

     započatá konzultační hodina 495,-Kč.

 

 • Zpracování podkladů a podání žádostí o dorovnání daní z příjmů v Rakousku pro

 zaměstnance za 1 kalendářní rok od roku 2017:

 

    Cena: včetně konzultace 2945,- Kč /rok + 5% z celkové částky, u dorovnaných daní, kde

               bude vratka vyšší jak 2500,-€.

               První konzultace je zpoplatněná výší 495,-Kč,

               pokud se žádá o dorovnání daní za více kalendářních let, pak za každý rok je

               další záloha 495,-Kč za zpracování dokladů za příslušný rok.

               Celý doplatek je nutné uhradit před podáním žádosti do Rakouska.

• Prověrka: doplnění knihy jízd a další náležitosti pro prověrku k podkladům pro dorovnání daní z příjmů v Rakousku:

 

     Cena: 850,- Kč za první hodinu práce (+ poštovné, event. telefonát do EU země).

                Za každou další hodinu práce je příplatek 495,-Kč.

 

 • Přídavky na děti – žádost a podání v Rakousku za 1 rok nebo jedno

   schválené období (pokud se vyřizuje zpětně tak za každý jednotlivý rok):
  Cena: včetně konzultace 3525,-Kč

                + 5% z celkové vyplacené částky za sociální dávky z Rakouska a to po celé

                 schválené období až do nové žádosti.


• Rodičovský příspěvek (Mateřská) – žádost a podání v Rakousku:

    Pro žadatele, který má nárok na rodičovskou v Rakousku:
   Cena: včetně konzultace 5620,-Kč (v tom jsou započítané konzultace, dopisy,   

               zjišťování stavu a telefonáty za celé období). Žádost o mateřskou (Wochengeld) se

               účtuje hodinově.

 

 • Vyřízení Abfertigung „neu“ a dovolená u BUAK, VBV a dalších příspěvkových pokladen v

    Rakousku:

    Cena: 495,-Kč + 5% provize z obdržené částky

 

 • Vyřízení Abfertigung „Alt“ u BUAK a u firem mimo Buak v Rakousku:

    Cena: 3150,-Kč za vyřízení

 

 • Vyřízení Überbrückungsgeld u BUAK v Rakousku (k tomu musí být vyřízená žádost o

    nástupu do důchodu, platí se zvlášť):

    Cena: 3150,-Kč za vyřízení žádosti

 

 • Vyřízení povolení práce pro OSVČ - žádost a vyřízení v Rakousku:
   Cena: 3140,-Kč

 

• Vyřízení povolení práce pro zaměstnance české OSVČ v Rakousku - žádost a vyřízení

   v Rakousku:
  Cena: 580,-Kč za osobu

 

• Vyřízení žádosti o přidělení daňového čísla v Rakousku:

   Cena: 850,- Kč

• Vyřízení žádosti o A1 a SVS Rakousku při souběhu prací v různých zemích EU:

   Cena: 2700,- Kč​


• Překlad životopisu a žádosti o práci v NJ:
   Cena: 1125,-Kč

 

• Tlumočení v Rakousku – dle hodin mimo ČR (bez nákladů na auto)
   Cena: 1 hod. - od 495,- Kč  do  910,-Kč dle náročnosti a po domluvě

 

• Vyřízení pohledávek od zaměstnavatele u Arbeiterkammer

    Cena: 1 hod. - 495,-Kč + 5% provize z vymožené pohledávky (nebo nemocenské).

 

• Vyplnění žádosti o invalidní důchod, zjištění stavu nároku na starobní důchod a  

   dovyřízení důchodu v Rakousku:

   Cena: 2730,-Kč za podání žádosti o zjištění nástupu do důchodu a výši důchodu 

              3150,-Kč za podání žádosti o invalidní důchod (jízdy na úřady v Rakousku jsou hrazeny

              zvlášť)

              5200,-Kč za podání žádosti nostrifikace k invalidnímu důchodu ( je to zdlouhavá a náročná                 

              práce)

              3150,-Kč za podání žádosti k dovyřízení důchodu (starobní důchod, předčasný a tzv. Schwerarbeit)

              (následující rok se jednoduché navazující úkony, jako potvrzení o životě nebo  

              bankovního konta budou dále účtovat  ve výši 250,-Kč a uhradí se poštovné).

 

 

 

Služby prováděné v Německu a Švýcarsku:

 

 • Zpracování podkladů a podání žádosti o dorovnání daní z příjmů v Německu pro zaměstnance za 1 rok:
  Cena: včetně konzultace 990,- Kč (2 hodiny práce) + 495,-Kč (za každou další hodinu

                práce) + 5% provize z celkové vyplacené částky od finančního úřadu v Německu (podklady pro daňové vyrovnání z příjmů se provádí přes daňovou kancelář v Německu, nebo přímo přes naši kancelář, zde je potřeba počítat s roční částkou za členství ca 70 – 375,-€).

 

 • Přídavky na děti – žádost a podání v Německu a Švýcarsku:

    Cena: včetně konzultace 4570,-Kč

                + 5% provize z celkové vyplacené částky za sociální dávky z Německa za nejméně  

   jeden rok, anebo jedno období až do vyřízení.

 

 • Rodičovský příspěvek (Mateřská) – žádost a podání v Německu:

    Cena: včetně konzultace 5620,-Kč (v tom jsou započítané konzultace, dopisy,   

    zjišťování stavu a telefonáty za celé období.)

 

• Vyplnění žádosti o důchod, o invalidní důchod, zjištění stavu nároku na starobní důchod a  

   dovyřízení důchodu v Německu:

   Cena: 3150,-Kč za vyřízení nebo dovyřízení důchodu

              (následující rok se jednoduché navazující úkony, jako potvrzení o životě nebo  

              bankovního konta budou dále účtovat ve výši 495,-Kč a uhradí se i poštovné).

 

 

 

 

 

Příplatky

 

 • Další služby jako odvolání, doplnění údajů pro úřady, převzaté nedokončené žádosti z jiných firem, nebo samotných žadatelů, budou hrazeny zvlášť dle složitosti jednotlivých případů.

 

Prosím berte na vědomí, že nejsme právní poradenská firma.


Formuláře k žádostem

potřebné formuláře – veškeré žádosti, dále pak formuláře E 401, E 411, L1 – na přídavky a na daně pro vyřizování v Rakousku a Německu nejsou zpoplatněné.

 

 

bottom of page