Ceník služeb (ceny jsou platné od 01.01.2020 v českých korunách a ke koruně/Euro v přepočtu měsíčním kurzem ČNB).

 

Veškeré služby jsou placeny na základě vystavení daňového dokladu, vystaveného „Poskytovatelem“ od 01.01.2020 v plné výši

a to před podáním žádosti Finančnímu úřadu či jiné instituci v Rakousku, nebo do jiné země EU. 

Služby prováděné v Rakousku:

 • Konzultace – 470,- Kč (+ poštovné, event. telefonát do EU země), následně každá další započatá konzultační hodina 470,-Kč.

 

 • Daňové přiznání v Rakousku pro zaměstnance za 1 kalendářní rok od roku 2019:

    Cena:   včetně konzultace 2805,- Kč /rok.

               První konzultace je zpoplatněná výší 470,-Kč,

               pokud se žádá o vyrovnání daní za jeden kalendářní rok, za každý další rok pak

               další zálohou 470,-Kč za zpracování dokladů za příslušný rok.

               Celý doplatek je nutné uhradit před podáním žádosti do Rakouska.

Daňové přiznání v Rakousku pro zaměstnance za 1 kalendářní rok od roku 2015 do roku 2018:

    Cena:   včetně konzultace 2805,- Kč /rok. (pokud bude vráceno u vyrovnání daní víc jak 501,-€)

    Cena:   včetně konzultace 1620,- Kč /rok. (pokud bude vráceno u vyrovnání daní 500,-€ nebo méně)

               Minimální záloha je za každý rok žádosti o vyřízení daňového přiznání stejná  a to

               ve výši 470,- Kč/rok, jako za rok 2019.

                (viz nahoře)

   

 • Prověrka: doplnění knihy jízd a dalších náležitostí pro prověrku k daním v Rakousku:

     Cena:   810,- Kč za první hodinu práce (+ poštovné, event. telefonát do EU země).

                Za každou další hodinu práce je příplatek 470,-Kč.

 

 • Přídavky na děti – žádost a podání v Rakousku za 1 rok nebo jedno

   schválené období (pokud se vyřizuje zpětně tak za jednotlivý rok):
   Cena:   včetně konzultace 3355,-Kč

                + 5% z celkové vyplacené částky za sociální dávky z Rakouska a to po celé

                 schválené období až do nové žádosti.


Rodičovský příspěvek (Mateřská) – žádost a podání v Rakousku:

    Pro žadatele, který má nárok na mateřskou v Rakousku:
   Cena: včetně konzultace 5355,-Kč (v tom jsou započítané konzultace, dopisy,   

               zjišťování stavu a telefonáty za celé období).

 

  • Vyřízení finanční částky u BUAK, VBV a dalších příspěvkových pokladen v

    Rakousku:

    Cena: 470,-Kč + 5% z obdržené částky
 

 • Vyřízení povolení práce pro OSVČ - žádost a vyřízení v Rakousku:
   Cena: 2750,-Kč

 

Vyřízení povolení práce pro zaměstnance české OSVČ v Rakousku - žádost a vyřízení

   v Rakousku:
  Cena: 550,-Kč za osobu

 

Vyřízení žádosti o přidělení daňového čísla v Rakousku:

   Cena: 810,- Kč


Překlad životopisu a žádosti o práci v NJ:
   Cena: 1070,-

 

 • Tlumočení v Rakousku – dle hodin mimo ČR (bez nákladů na auto)
   Cena: 1 hod. - 470,-Kč

 • Vyřízení pohledávek od zaměstnavatele u Arbeiterkammer

    Cena: 1 hod. - 470,-Kč + 5% z vymožené pohledávky.

 

 • Vyplnění žádosti o invalidní důchod, zjištění stavu nároku na starobní důchod a dovyřízení důchodu v Rakousku:

   Cena: 2600,-Kč za vyřízení žádosti o zjištění nástupu do důchodu a výši důchodu 

             3000,-Kč za vyřízení invalidního důchodu (jízdy na úřady v Rakousku jsou hrazeny zvlášť)

            1500,-Kč za vyřízení nostrifikace k invalidnímu důchodu ( je to zdlouhavá a náročná práce)

            3000,-Kč za dovyřízení důchodu (starobní důchod, předčasný a tzv. Schwerarbeit)

            (další jednoduché navazující úkony, jako potvrzení o životě nebo bankovního konta se nebudou dále účtovat,

             pouze se uhradí poštovné).

 

Služby prováděné v Německu:

 

 • Daňové přiznání v Německu pro zaměstnance za 1 rok:
   Cena: včetně konzultace 940,- Kč  (2 hodiny práce )+ 470,-Kč ( za každou další hodinu práce) +5% z celkové vyplacené částky od finančního

                úřadu v Německu (daňové vyrovnání se provádí přes daňovou kancelář

                v Německu, zde je potřeba počítat s roční částkou za členství ca 70 – 375,-€).

 

 • Přídavky na děti – žádost a podání v Německu:

    Cena: včetně konzultace 4355,-Kč

             + 5% z celkové vyplacené částky za sociální dávky z Německa za nejméně jeden rok anebo jedno období až do vyřízení.

 

 • Rodičovský příspěvek (Mateřská) – žádost a podání v Německu:

    Cena: včetně konzultace 5355,-Kč (v tom jsou započítané konzultace, dopisy,   

              zjišťování stavu a telefonáty za celé období.)

 

  

Příplatky:

 

 • Další služby jako odvolání, doplnění údajů pro úřady, převzaté nedokončené žádosti z jiných firem, nebo samotných žadatelů,

   budou hrazeny zvlášť dle složitosti jednotlivých případů.

 

Prosím berte na vědomí, že nejsme právní poradenská firma.


Formuláře k žádostem

potřebné formuláře – veškeré žádosti, dále pak formuláře E 401, E 411 pro vyřizování v Rakousku nejsou zpoplatněné.