top of page

Co je nového?

Na této straně Vás budeme pravidelně informovat o změnách v zákonech a změnách, které se budou týkat podání Vaší žádosti.

Daně  a rodinné dávky na děti pro zaměstnance pracujících v Německu

Vyřízení daní  a rodinných dávek na děti pro zaměstnance pracujících v Německu

 

Přes našeho partnera v Německu, Daňové poradenství Lohnsteuerhilfe e.V. Bavorsko, můžeme pro zaměstnance  zajistit vyřízení daňového vyrovnání a rodinných dávek, jako přídavky a rodičovský příspěvek.

 

Pokud pracujete v Německu, můžete se s námi zkontaktovat a my vám vypracujeme cenovou nabídku.

 

Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) platné od 25. května 2018:

Před zahájením EU nařízení o ochraně osobních údajů, jsme toto již plně implementovali. Od února 2017 jsme vytvořili bezpečné připojení  https:// k našim webovým stránkám. Naše interní e-mailová komunikace splňuje nejvyšší požadavky na zajištění vašich osobních údajů.Naše interní telekomunikace má bezpečnější koncové spojení. Vaše data budou chráněna našimi uživateli a směřována pouze na orgány pověřené zpracováním vašich aplikací.

Upozornění ohledně přídavků na děti

Upozornění ohledně přídavků na děti:

u rodičů, kteří pracují v zahraničí je důležité, aby si požádali o přídavky na děti v ČR a to i v případě, že na ně nemají nárok. Přídavky, které jsou oficiálně v ČR zamítnuty, budou vypláceny v Rakousku  do plné výše, přídavky, které budou v ČR schváleny jsou oproti Rakouským přídavkům nízké a proto doplatí rakouská strana rozdíl do plné výše.

 

Kdo si nepodá v ČR žádost může být v Rakousku automaticky krácený o přídavky ve výši, která se pobírá v ČR.

 

Od roku 2018 vyšla v platnost novela 200/2017 Sb. o státní sociální podpoře. Je nutné si žádat do budoucna o přídavky každé tři měsíce, dřív stačilo jednou za rok. Informujte se tedy u své úřednice na úřadě práce oddělení sociálních dávek.

Přídavky v Rakousku:
každým druhým rokem se zvyšuje základ přídavků o malé procento. Je možné žádat přídavky až pět let pozpátku. Dokonce umíme vyřídit přídavky rozvedeným maminkám, jejichž bývalý manžel (partner) pracuje v Rakousku, nebo rodinám, které mají společné trvalé bydliště ale dítě není vlastní k partnerovi, který pracuje v Rakousku.
Indexované (krácené) přídavky od 1.1.2019 do 30.6.2022:
Od srpna 2022 začal Finanční úřad vyplácet doplatek krácených přídavků na základě rozhodnutí Evropského soudu ze dne 16. června 2022, že indexace rodinných přídavků, odpočtu na děti a dalších daňových výhod není v souladu správem EU. Z tohoto důvodu se ustanovení o indexaci již nepoužijí. Parlament v Rakousku zrušil ustanovení o indexaci a vytvořil právní základ pro zpětné vyplácení rodinných přídavků a odpočtu na děti pro skupinu osob, které byly postiženy indexací.
Vyplácení probíhá automaticky a rakouský finanční úřad nevydává samostatné oznámení o převodu doplatku. Proto je potřeba zkontrolovat účet, který byl oznámen správci daně.

Pokud má někdo zrušené bankovní konto v Rakousku, nebo si ho změnil, musí si požádat finanční úřad o zpětnou platbu a oznámit nové bankovní konto.
Někteří zákazníci již dokonce obdrželi výzvu - Ergänzung od Finančního úřadu v Rakousku o oznámení změny bankovního konta.

Familienbeihilfe fúr Website.jpg

Pendlerpaušál
Informace o novinkách k tzv. „Pendlerpauschale“ platných od 1. ledna 2017 za období roku 2021 a navýšení pendleru od května 2022 do června 2023.
Určitě všechny zaměstnance dojíždějící za prací do Rakouska potěší, že v roce
2023 bude daňová úleva za rok 2022 co se týče nákladů na dojíždění ještě více zvýhodněná, než dosud a to o zvýšený pendler o 50%. 

Paušál na dopravu snižuje vyměřovací základ daně a od této snížené daně se
vypočítá nově daň. Tak můžeme na daních za Pendlerpaušál ušetřit asi 30%.

Pendlerpaušal náleží zaměstnancům, kteří jeli nejméně 4x v měsíci za prací.

Familienheimfahrten - cestovné, kdy je zaměstnanec přes týden ubytovaný v AT:

POZOR: velmi se zpřísňují kontroly podaných daňových vyrovnání. Je důležité vést knihu jízd, psát si názvy, kde a na které stavbě se práce odvádí, počet km, schovávat veškeré doklady o tankování a faktury o opravě vašeho auta v autoopravně - uvádět i stav kilometrů.

Kdo si uplatnil od roku 2019 do roku 2021 bonusy na děti, popřípadě i na manželku, budou jim všechny indexované částky dorovnány. Opět je potřeba mít strpení, neboť Finanční úřad v Rakousku zpracovává vše elektronicky a u dorovnání daní nebude zpradcování tak jednoduché, jako u přídavků.

Autos im Verkehr
Tabelle1.jpg
Mateřskou v Rakousku
Doklad o vyšetření matky a dítěte

 

Pro získání celého příspěvku Mateřské je nezbytné, aby jak u budoucí matky, tak i dítěte bylo provedeno celkem deset vyšetření (pět vyšetření matky a pět vyšetření dítěte) a je také důležité, aby všechna tyto vyšetření byla potvrzena lékařem.

 

 

 

Důchody v Rakousku

Změna - rodičovský příspěvek pro matky, které pracovaly nebo pracují v Rakousku:

 

pro jednu naši klientku jsme s pomocí Arbeiterkammer (pracovní komora) v Rakousku dosáhli, aby matky dostávaly po mateřské i rodičovský příspěvek, který zdravotní pojišťovna v Rakousku nevyplácela, pokud byla matka v době těhotenství půl roku před dobou, kdy nastoupila na mateřskou, na rizikovém těhotenství, nebo byla na nemocenské, třeba i jen týden. Pracovní komora na kterou jsme se obrátili s našim případem zastupovala naši klientku před nižším i vrchním zemským soudem. Proces jsme vyhráli a díky tomu, že Vrchní zemský soud ve Vídni rozhodl ve prospěch naší klientky, je tento právní názor vodítkem i pro zdravotní pojišťovny v Rakousku.

Díky tomu, nemusí mít budoucí maminky, které pracují v Rakousku strach, že kvůli nemoci v těhotenství přijdou o rodičovský příspěvek.

Na rozhodnutí Vrchního zemského soudu - Oberlandesgericht ve Vídni se můžete podívat v níže uvedené příloze  "Urteil" v pdf.

 

 

Důchody v Rakousku

 

 

Na naši firmu se obrací stále více pracovníků, kteří se chystají do důchodu a nevědí, jak si mají vyřídit důchod z Rakouska. Většina pracovníků pracovala jak v Česku tak i v jiné zemi EU a zde nastává mnoho otázek jak se v těchto případech vypočítává důchod, jestli si musí o něj požádat jen u nás, nebo i v zemi EU, kdy mohou jít do předčasného důchodu, kdy do starobního, nebo jaké existují vůbec formy důchodu v Rakousku. Na tyto otázky vám rádi odpovíme, poradíme a hlavně vyřídíme formulář pro Rakousko, kterým se dozvíte, pokud již se vám blíží důchodový věk, kdy nejdříve můžete nastoupit do důchodu a který důchod pro vás připadá v Rakousku v úvahu. Tím vám velmi ulehčíme v této oblasti se orientovat a zjistit vám nejlépe možný termín odchodu do důchodu.

bottom of page