top of page

IMPRESUM

 

 

Odpovědný za obsah (dle § 55 Odst. 2 RStV):

Klaus Wolfgang Scheller

 

Právo vyhrazeno:

wix.com, vlastní obrázky

 

Právní pokyny

 

§ 1 Omezení odpovědnosti

 

Obsah této webové stránky je vytvořen s maximální péčí. Nicméně, poskytovatel nezaručuje přesnost, úplnost či aktuálnost obsahu. Použití obsahu webových stránek je na vlastní riziko uživatele. Jmenovitě označené příspěvky odráží názor autora a nemusí nutně zaujmout stanovisko poskytovatele. Pouhé použití webových stránek nevytváří žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. 

 

§ 2 Externí odkazy (linky)

 

Tato webová stránka obsahuje odkazy (linky) na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky jsou v odpovědnosti provozovatele. Poskytovatel učinil první připojení externích odkazů na externí obsah, aby zjistil, zda existuje nějaké porušení zákona. V té době nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Dosazování externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá za odkaz nebo obsah odkazu odpovědnost. Při porušování práv nebo zákona budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny. 

 

§ 3 Autorská práva

 

Informace publikované na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu a vedlejším autorským zákonům. Jakékoliv zneužití není povoleno podle německého autorského práva a vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo jejich příslušných vlastníků. To platí zejména pro kopírování, editace, překlad, skladování, zpracování a reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích osob jsou vyznačeny. Neoprávněné kopírování nebo šíření jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek není dovoleno a je trestné. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití. Prezentace této webové stránky je povolena pouze s písemným souhlasem. 

 

§ 4 Zvláštní podmínky použití

 

Zvláštní podmínky pro jednotlivé použití této webové stránky, které se odlišují od výše uvedených bodů, budou uvedeny v příslušném bodě. V tomto případě platí specifické podmínky použití. 

 

Zdroj: Impressum-Generator von Impressum-recht.de

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů: 

Zásady ochrany osobních údajů:

 

Následně bychom Vás rádi informovali o naší ochraně osobních údajů.

Najdete zde informace o shromažďování a použití osobních údajů, pokud používáte naše webové stránky. Klademe důraz na zákon o ochraně osobních údajů, který platí v Německu. Kdykoliv se můžete obrátit na naše webové stránky.

Výslovně upozorňujeme na to, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci e-mailem) nemůže být zcela chráněn před přístupem třetích osob. Použití našich kontaktů pro reklamní účely není žádoucí, pokud však již předtím nebyl k tomuto účelu dán náš písemný souhlas nebo pokud již existuje obchodní vztah. Provozovatel a všechny osoby uvedené na těchto stránkách tímto nesouhlasí s jakýmkoliv komerčním využitím a zpřístupněním jejich údajů.

 

Osobní údaje 

 

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí osobních údajů. Na našich stránkách doposud nashromážděné osobní údaje (jako např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), jsou na základě dobrovolnosti. Bez vašeho výslovného souhlasu zde nebudou Vaše osobní údaje uvedeny. Pokud mezi vámi a námi vznikne smlouva, budou vámi uvedené osobní informace sloužit pouze k účelu, ke kterému jsou nezbytné. Veškeré osobní údaje jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro požadované účely (zpracování vašeho požadavku nebo plnění smlouvy). Bráno v úvahu je i obchodní právo a i doba uchování pro daňové účely. Dle nařízení příslušných orgánů smíme v jednotlivých případech, když je to nutné, poskytnout tyto data, pokud je to za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, ke splnění úkolů daných zákonem, ústavními úřady, vojenských ochranných služeb nebo k uplatnění práva duševního majetku.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro Webanalysedienst Google Analytics

 

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc ("Google"). Google Analytics používá soubor "cookies", textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a pomáhají nám analyzovat, jak uživatelé používají webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Vaše IP-adresa je anonymní. Na těchto stránkách proto bude vaše IP adresa zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenášena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv o aktivitách na webu a poskytuje další související služby na webových stránkách provozovatele. Součást služby Google Analytics je, že vaše IP adresa není spojena s žádnými jinými daty Google. Volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči - softwaru můžete zamezit používání souborů cookies. Nicméně potom však nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací následujícího odkazu:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

 

Zásady ochrany osobních údajů pro analýzu webových stránek služby Google AdSense:

 

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc ("Google"). Google Adsense používá "cookies" (textové soubory), které jsou uloženy na vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky. Google Adsense používá také tzv. "webové majáky" (malé neviditelné obrázky) ke shromažďování informací. Jednoduché činnosti jako je například návštěvnost na webových stránkách mohou být zaznamenány a shromažďovány díky použití webových majáků. Informace vygenerované souborem cookie a / nebo webovými majáky budou vašim užíváním této webové stránky (včetně vaší IP adresy) předány serveru Google v USA a tam uloženy. Google vyhodnotí používání těchto stránek z hlediska uživatelů a vytvoří zprávu o aktivitách na webu pro provozovatele webových stránek. Google může také poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby zpracovávají tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoliv jinými daty Googlu. Ukládání cookies na vašem pevném disku a zobrazení webových majáků můžete zabránit tím, že zadáte "neakceptovat cookies" v nastavení Vašeho prohlížeče (v MS Internet Exploreru kliknete na "Nástroje> Možnosti Internetu> Ochrana> Nastavení", ve Firefoxu kliknete na "Nástroje> Možnosti> Soukromí> Cookies"); Nicméně bychom pak chtěli poukázat na to, že však v tomto případě poté nebudete moci v plném rozsahu využít všechny funkce této webové stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním Vašich údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. 

 

 

Prohlášení o ochraně soukromí na sociální síti Google Plus

 

Tato webová stránka používá tzv. „G +1“ ikonu  sociálních sítí Google Plus, která je provozována společností Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen "Google"). Ikonu lze rozpoznat znakem "G 1". Jste-li registrováni u Google Plus, můžete vyjádřit svůj zájem o naše webové stránky a sdílet obsah z našich webových stránek na Google Plus pomocí tlačítka "G 1". V tomto případě uloží Google nejen informaci, že jste zadali „G +1“, ale také informaci o stránce, kterou jste si při tom prohlíželi. Vaše  „G +1“ může být zobrazeno případně společně s vaším jménem (nebo případně i s obrázky - pokud existují) i v dalších službách Googlu, jako je např. Vyhledávání Google nebo profil Google.

Pro účel a rozsah sběru dat a dalšího zpracování a využívání údajů společností Google, jakož i svých práv v této souvislosti a možnosti nastavení o ochraně vašeho soukromí, prosím navštivte Google, Ochranu osobních údajů:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

 

 

 

Právo na informace

 

Kdykoliv máte právo se bezplatně informovat o Vašich uvedených datech, nákladech a poplatcích nebo nesouhlasit s použitím Vašich zadaných osobních dat.

Pro vysvětlení nebo poskytnutí jakýchkoliv informací se, prosím, obraťte na prodejce, který je uveden ve zdroji.

 

Ve spolupráci s: www.rechtsanwaelte-hannover.eu

 

 

Údaje

 

Jméno:    Klaus Wolfgang a Dagmar Schellerovi
Místo podnikání:

   

Klaus Wolfgang Scheller

Provozovna: Gagarinova 72, 66902 Znojmo, CZ

 

Dagmar Schellerová:

Provozovna: Vídeňská 695/49, 66902 Znojmo, CZ

 

Korespondenční adresa:

Gagarinova 72, 66902 Znojmo, CZ
 

Email:dscheller@zahranicnislusby.cz


IČ:    47356634
Evidenční číslo ŽL:    ZIVZN/6185/2013
Evidující úřad:    Městský úřad Znojmo
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 15.12.1992

 

 

bottom of page