Pozor na rozdíl mezi výpovědí ze strany zaměstnavatele a rozvázáním pracovního pměru dohodou. V prvním případě zaměstnanec nic nepodepisuje a má nárok na výpovědní lhůtu a tím je placený firmou dalších 14 dní /dle koektivní smlouvy/. V druhém případě zaměstnanec podepíše dohodu o rozvázání pracovního poměru a nevzniká mu nárok na vyplácení mzdy za dalších 14 dní a pokud si vyřizuje odstupné, tak je omezený a k vyplacení odstupného se dostane až za 36 měsíců.

Co znamená pro zaměstnance Corona-Kurzarbeit?

vaše pracovní doba se sníží, nebo zůstanete úplně doma po dobu karantény na omezenou dobu. Sociální partneři, skládající se z Komory práce, odborů a Hospodářské komory, sjednali zvláštní model, abyste nemuseli být propuštěni z práce a přitom se vaše firmy a celé hospodářství  vypořádalo s koronovou krizí:

 

Vaše pracovní doba může být snížena na nula hodin a přesto budete mít téměř celou mzdu.

 

Pokud vám proto bude nabídnuto (dočasné) ukončení pracovního poměru, upozorněte na tuto možnost svého zaměstnavatele!

 

Pokud se chcete dozvědět více: Zde najdete další informace o tom, jak funguje krátkodobá práce a jak si to můžete domluvit jako zaměstnanec s vaším zaměstnavatelem.

 

Co mi přináší Corona - Kurzarbeit?

Váš pracovní čas se zkrátí a ale udržíte si svou práci. Při Kurzarbeit vám vaše společnost zaplatí hodiny, které ve společnosti skutečně pracujete. Hodiny, které neodpracujete (protože firma pracuje omezeně nebo je dokonce zcela přerušena), jsou AMS - pracovním úřadem v Rakusku téměř kompenzovány (80-90%).

 

K tomu máte zajištěnou:

 

Ochranu před výpovědí během Kurzarbeit a až do jednoho měsíce poté.

Kurzarbeit platí také v případě, že je společnost zcela uzavřena

Jaku mzdu obdržím?

Krátkodobý pracovní příspěvek AMS je založen na vašem čistém platu nebo čistém platu před Kurzarbeit, včetně povolenek, příplatků a současných provizí, ale nikoli povolenek na výdaje / diet a přesčasových platů.

 

Až do výše 1700 EUR hrubé mzdy je mzda 90% předchozí čisté mzdy.

Až do výše 2 685 EUR, - hrubá odměna, je odměna 85% předchozí čisté odměny.

Od 2 686 EUR - hrubá odměna je odměna 80% předchozí čisté odměny.

Za složky příjmů nad 5 370,00 EUR se neplatí žádný příspěvek.

U učňů je příjem 100% předchozí čisté mzdy

Musím před krátkodobou prací použít přesčasové hodiny a  starou dovolenou ?

V pokynech pro krátkodobou práci v Coroně se uvádí, že starou dovolenou z předchozích let a vybírání přesčasu je třeba co nejvíce snížit před nebo během Kurzarbeit. Pokud ale zaměstnavatel žádá o vybrání přesčasů nebo staré dovolené, musí být žádosti vyhověno. Výhodou je plná kompenzace výše platu.

 

Konzumace staré dovolené má tu výhodu, že během dovolené máte nárok na plnou mzdu, a to nejen 80% až 90%. Krátkodobá práce by neměla být dovolena selhat kvůli otázce spotřeby dovolené. Výhody krátkodobé práce jsou na to příliš významné.

 

Jak a kdy lze v mé společnosti zavést krátkodobou práci?

Bez ohledu na velikost a odvětví firmy lze pžádat kdykoli o Kurzarbeit příslušný úřad práce v Rakousku.  To lze provést e-mailem nebo telefonicky.

 

Ve firmách kde není tzv. Betriebsrat  jsou vyžadovány individuální dohody s každým zaměstnancem. Pro jednoduchost jsou však shromažďovány v kopii s podpisy zaměstnanců na poslední stránce. To šetří čas a minimalizuje byrokracii.

 

Poté je dohoda podepsána sociálními partnery (odbory a zástupci zaměstnavatelů, většinou obchodní komory) během pouhých 48 hodin. V posledním kroku zaměstnavatel pošle smlouvu na pracovní úřad- AMS. To je možné jak prostřednictvím eAMS účtu, tak e-mailem.

 

Můj pracovní poměr byl bohužel ukončen před zavedením Corona - Kurzarbeit. Mohu i nadále pracovat na kratší dobu?
Pro Kurzarbeit v zásadě neexistuje minimální délka zaměstnání. Můžete tedy po dohodě se zaměstnavatelem zrušit ukončení pracovního poměru, tzn. znovu vstoupit do pracovního poměru a poté přejít do Kurzarbeit.

Jak dlouho může Corona-Kurzarbeit trvat?
Zpočátku je doba  omezena na tři měsíce, v případě potřeby lze krátkodobou práci prodloužit o další tři měsíce.

Jak lze zkrátit pracovní dobu?
Po celou dobu krátkodobé práce (např. 3 měsíce) musíte odpracovat alespoň deset procent své předchozí pracovní doby. Pracovní dobu lze však také rozdělit, takže na začátku budete pracovat 0 hodin a později víc.

Příklad:

Firma zavádí krátkodobou práci po dobu 3 měsíců (13 týdnů). Ovlivněn je také zaměstnanec na plný úvazek s 38,5 hodinami běžné pracovní doby.

10% z 38,5 hodin je 3,85 hodin. Vynásobeno 13 týdny, to znamená, že zaměstnanec na plný úvazek musí pracovat alespoň 50,05 hodin (tj. 50 hodin a 3 minuty) po celou dobu krátkodobé práce.

Kdy bude  těchto 50 hodin a 3 minuty odpracováno, je ustanoví firma a samozřejmě záleží na dalším vývoji pandemie.

Tak by bylo možné nepracovat během prvních 11 týdnů. Zaměstnanec na plný úvazek by z AMS obdržel 80-90% svého předchozího příjmu, zaměstnavatel by neměl žádné osobní náklady po dobu 11 týdnů. Například ve 12. týdnu mohlo být odpracováno 11 hodin a 33 minut a v posledním týdnu jako obvykle 38,5 hodin.

Co se stane s např. s penězi na dovolenou a vánoce?
Speciální platby (peníze na dovolenou a vánoce) jsou financovány AMS, bez ohledu na čistou náhradu (80-90%). V roce 2020 tedy od zaměstnavatele obdržíte „plný“ sváteční a vánoční bonus jako obvykle v příslušném datumu splatnosti.

Mohu si přivydělat v době Kurzarbeit??
Čas, který je uvolněn, se v zásadě považuje za volný čas a je vám k dispozici zdarma. Během této doby můžete také usilovat o jiný pracovní vztah a vydělávat peníze. V této souvislosti mějte ale na paměti, že existují právní nebo individuální smluvní závazky a konkurenční zákazy!

Mohu být vyhozen během krátkodobé pracovní fáze?
Během trvání krátkodobé práce musí vaše firma udržet počet zaměstnanců, kteří byli v době podání žádosti o Kurzarbeit. 

Provozní propouštění může být uděleno nejdříve po retenčním období (1 měsíc po skončení krátkodobé práce).
Výjimka je pouze pokud existují důležité důvody, které znemožňují udržení úrovně zaměstnanosti.

Osobní propouštění je vždy možné. Zaměstnavatel je však povinen odůvodnit výpověď konkrétního zaměstnance u AMS a udržet počet zaměstnanců najmutím nového zaměstnance.

Pokud rezignujete nebo pokud je pracovní poměr vyřešen vzájemnou dohodou, není zaměstnavatel povinen doplnit pracovní sílu. Totéž platí, jsou-li splněny předpoklady pro předčasné ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem (okamžité propuštění). V případě smírného řešení musíte prokazatelně mít možnost ukončit pracovní poměr s pracovní radou nebo odborovou organizací nebo komorou práce.

Existuje ochrana před propuštěním po Corona-Kurzarbeit fázi?
V dohodách o pracovní době na Kurzarbeit je stanovena povinnost na ponechání smlouvy v platnosti jeden měsíc po práci. Tato retenční doba po Kurzarbeit se přirozeně vztahuje pouze na zaměstnance, kteří mají Kurzarbiei domluvenou se zaměstnavatelem.

Mohu dát sám výpověď během Kurzarbeit?
Kurzarbeit můžete kdykoli ukončit sami v souladu s platnými zákony nebo navrhnout  ukončení pracovního poměru dohodou. V případě smírného řešení to však platí pouze v případě, že jste prokazatelně měli příležitost konzultovat se zaměstnaneckou radou nebo odbory o ukončení pracovního poměru.

Co se stane, když onemocním během krátkodobé práce?
Pokud onemocníte, budete samozřejmě dostávat průběžnou platbu do výše Kurzarbeit (80-90%). 

Mohu jít na dovolenou během Kurzarbeit?
Samozřejmě je to možné. Většina dohod stanoví, že plná mzda je vyplácena během dovolené, jako by neexistovala Kurzarbeit. Není však možné získat tři dny volna na celý týden.

Co se stane, když můj zaměstnavatel padne do insolvence během Kurzarbeit?
V tomto případě končí Kurzarbeit. Okamžitě o tom informujte AK.

WOW, I got so much money back!

Contact us

EU Auslandsdienstleistungen

Zahranicnislusby

 

Klaus Wolfgang Scheller

Provozovna: Gagarinova 72, 66902 Znojmo, CZ

 

Dagmar Schellerová:

Provozovna: Gagarinova 72, 66902 Znojmo, CZ

 

Korespondenční adresa:

Gagarinova 72, 66902 Znojmo, CZ
 

Email: dscheller@zahranicnislusby.cz

IČ: 47356634

In cooperation with

Copyright 2014: Zahranicninislusby, Znojmo